TESTY WEWNĘTRZNE

Faza rozwoju akcesorium obejmowała terminową weryfikację wszystkich części składowych Angelocks. Przeprowadzono ponad 5000 testów wewnętrznych.

Prova Interna Angelocks