Angelocks jest aniołem stróżem Twoich okien.
Jest to włoski patent zarejestrowany na całym świecie. W szczególności: Włochy, Europa, Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone.
Zapobiega przypadkowemu upadkowi okiennic i żaluzji, będącemu przyczyną poważnego zagrożenia bezpieczeństwa, życia ludzi i uszkodzenia rzeczy.
Jest łatwy w instalacji.
Nie koliduje z okuciem już zamontowanym na ramie okiennej.
Jest to niedrogie akcesorium.
Angelocks, wreszcie zabezpieczenie dla Twoich okien!

Discover Angelocks by watching this video!

Wypadki

Hotel Mira w Hongkongu.
Przed Angelocks ten przypadek można było określić jako wypadek, po Angelocks nr.
Angelocks uniknąłby tej śmierci.

Donna muore in un incidente a Hong Kong per colpa di una finestra caduta

News

Angelocks jako ogranicznik otwarcia
Z wiedzy więcej wartości
Patent ratujący życie
Narodziny urządzenia zapobiegającego upadkom
Serramenti Security Forum w Bolonii
Dotyczy wszystkich okien i okiennic